Ziggo en de Open Samenleving

De Nederlandse samenleving is een van de meest open samenlevingen ter wereld. Ziggo gelooft dat de kwaliteit, beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie en de daarvoor benodigde digitalisering een grote rol kunnen spelen in het behouden en bevorderen van die Open Samenleving.

Ziggo wil een actieve rol nemen in het aanjagen van het denken en doen over de open samenleving, gezien vanuit informatisering en digitalisering. Waar zitten de barrières? Hoe krijgen we meer mensen betrokken? Hoe zorgen we dat iedereen kan meedoen? Hoe houden we de kwaliteit en pluriformiteit van informatie waarop mensen hun mening en soms zelf mede hun identiteit baseren zo hoog mogelijk?

Ziggo Prijs voor de Open Samenleving

Ziggo heeft hiervoor een jaarlijkse prijs in het leven geroepen: De Ziggo Prijs voor de Open Samenleving. Deze prijs kan worden toegekend aan personen of instellingen voor hun ideeën, initiatieven of projecten die een duidelijke bijdrage hebben geleverd aan de Open Samenleving, aan een samenleving waarin iedereen de ruimte heeft om iets te doen, te denken of voor te stellen en pluriformiteit de kwaliteit verhoogt.Congres 2014

Het Ziggo Congres 2014 vond plaats op 6 november op Forteiland IJmuiden. Het thema van dit jaar was  De Prijs van veiligheid. Winnaar van de Ziggo Prijs voor de Open Samenleving was De Correspondent.

Meer informatie

Congres 2013

Het Ziggo Congres 2013 vond plaats op donderdag 7 november in het Dolfinarium in Harderwijk. Het thema van dit jaar was Verbinden.

Meer informatie

Congres 2012

Het Ziggo Congres 2012 vond plaats in de Ziggo Dome te Amsterdam. Het thema van dit jaar was muziek.

Meer informatie

Congres 2011

Het Ziggo Congres 2011 met als thema: De ‘wensende mens’ – Erbij horen of erbuiten staan.

Meer informatie
Sluit