Maatschappelijke rol

VodafoneZiggo wil een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving.

Vodafone en Ziggo hebben de afgelopen jaren vele sociaal-maatschappelijke initiatieven gestart en ondersteund. En dat blijven we ook als VodafoneZiggo doen. We willen een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving.

De komende maanden bepalen we wat onze ambitie wordt ten aanzien van onze maatschappelijke rol en met welke activiteiten we deze ambitie willen verwezenlijken. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de sociaal-maatschappelijke activiteiten van de afgelopen jaren van Vodafone en Ziggo.

Vodafone

Vodafone ondersteunt ouders met tips en het magazine WIJS zodat hun kinderen veilig en verantwoord gebruik kunnen maken van mobiele technologie.

Afgelopen jaar heeft Vodafone de ‘#Be Strong’ campagne gelanceerd om wereldwijd online pesten tegen te gaan, o.a. met anti-cyberpest emojis waarmee jongeren hun steun kunnen uiten aan iemand die gepest wordt.

Verder steunde Vodafone actief diverse overheidscampagnes zoals ‘Boefproof’, om smartphonediefstal tegen te gaan en ‘Fietsmodus’ om smartphonegebruik onder fietsende jongeren terug te dringen. Verder hielpen we mbo-studenten om grip op hun telefoonkosten te houden met het lesprogramma ‘The Phone Challenge’.

De Vodafone Foundation zet sinds 2002 mobiele technologie in om het leven van mensen in een kwetsbare positie te verbeteren, zoals daklozen en migranten. Met het project ‘Tracing Family’ ondersteunt de Foundation het Nederlandse Rode Kruis om contact te leggen tussen migranten en familieleden, die zij uit het oog verloren zijn. Met het project ‘Street Messenger’ helpt de Foundation in samenwerking met het Straatpastoraat en het Leger des Heils daklozen door het sturen van sms-berichten met praktische informatie, zoals opvangmogelijkheden. Ook maakt de Foundation het mogelijk om na een natuurramp in korte tijd een mobiel netwerk op te bouwen, zodat hulporganisaties snel weer bereikbaar zijn. Daarnaast organiseert de Foundation vrijwilligersactiviteiten voor medewerkers en verdubbelt het ingezamelde bedragen van medewerkers voor goede doelen tot een maximum van € 2.500. 

Ziggo

Ziggo vindt het belangrijk dat Nederland een leidende rol in de digitale wereld blijft houden. Daarom investeren we in talent van de toekomst om zo innovaties te versnellen en positieve veranderingen in onze maatschappij teweeg te brengen. We zetten ons in om de mogelijkheden van de digitale wereld op het gebied van werk, economische groei en persoonlijke ontplooiing voor iedereen beschikbaar te maken. Dat doen we door kinderen en jongeren digitale vaardigheden bij te brengen. Door eigenschappen zoals experimenteren, samenwerken en met een open blik kijken en doen te stimuleren willen we de kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt vergroten.

We organiseerden een Mega CoderDojo in de Ziggo Dome, waar 1.024 kinderen leerden programmeren. Tijdens Codeweek organiseerden we samen met CoderDojo Nederland en andere partners een aantal CoderDojo’s, zoals in Madurodam en de CoderDojo Girls Only in Eindhoven. Tijdens een Experience Day@Ziggo maakten kinderen kennis met techniek en alles wat daarbij komt kijken op een van de kantoorlocaties van Ziggo.

Met Slim online - safe & social bieden we een gratis lespakket aan voor groep 7 en 8. Voor wat oudere kinderen (13-16 jaar) is the Web We Want ontwikkeld. Dit educatieve handboek is ontwikkeld om met elkaar, opvoeders en leerkrachten het gesprek aan te gaan over onder andere het gebruik van online media en privacy.

Sluit