Ziggo en MVO in 2015

Via deze pagina geven we een beknopt overzicht van onze mvo-activiteiten in 2015. Dat doen we aan de hand van onze vier mvo-pijlers: digitale samenleving, klantvertrouwen, verantwoord zakendoen en milieu. Met een voorwoord van managing director Baptiest Coopmans en een inleidend interview met Senior Vice President Corporate Affairs Marieke Dekker. Bij iedere pijler geven we ook het woord aan een medewerker en een externe relatie.

Sluit